ابزارهای تکمیلی

  • امکان انبارگردانی
  • زیر سیستم تخفیفات ( شامل : تخفیفات به اشخاص، کالا ،نحوه ی تسویه ی فاکتور و ...)   
  • زیر سیستم اضافات ( شامل : اعمال مالیات، ارزش افزوده ،هزینه ی حمل به اشخاص، کالاها ، فاکتور و ...)        
  • زیر سیستم قرعه کشی و تخصیص جایزه ی کالا ، به فاکتور ، مشتری
  • تعریف سبد کالایی جهت تعریف تخفیفات متنوع (درصدی ، مبلغی و جایزه ی کالایی)      
  • سامانه ی ارسال پیامک      
  • نرم افزار تحت موبایل گزارشات فروشگاه             
  • قابلیت اتصال نرم افزار به ترازو            
  • قابلیت اتصال به پوز بانکی