آدرس

تلفن : 33565110-024
تلفکس : 33565421-024
نشانی: زنجان , انصاریه نبش بوستان هفتم ساختمان پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه - طبقه دوم، واحد 7 و 8

پست الکترونیکی

info@tavanasys.ir
tavanasys@gmail.com