خدمات پشتیبانی ویژه مشتریان :

شركت توسعه سیستم توانا در جهت ماموریت های سازمانی خود نیک می داند سرمايه اصلي شرکت رضايت مشتريان می باشد، لذا بر این اساس همه اركان خود را در جهت حفظ اين سرمايه ارزشمند بنا نهاده و در امر خدمات و پشتیبانی به مشتریان خود نگاه ویژه ای داشته است .

 

این خدمات فراتر از خدمات عادی و روزمره پشتیبانی بوده و شامل موارد ذیل می گردد:

 

  • خدمات مشاوره در تدوین و تنظیم اطلاعات پایه و نگهداری و پشتیبان گیری از داده های مشتریان

 

هنگام استقرار و پیاده سازی برخی بخش ها ورود اطلاعات تاثير تعيين كننده ای بر عملكرد كلی سيستم ها دارد و اصلاح اشتباهات کاربری به طور معمول مشکل ودارای هزینه زمانی بسياری است .

شرکت توسعه سیستم توانا قادر به طراحی تعاريف اوليه و پايه صحيح در سرفصل هاي حساب ها، كدينگ انبار و ... می باشد .

همچنین گرفتن پشتیبان از اطلاعات مشتریان و نگهداری از آنها بر روی سرورهای امن به صورت ماهیانه ، فصلی و سالیانه از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

 

  • کانورت اطلاعات به سیستم توانا

 

گروه فنی شرکت توسعه سیستم توانا در جهت سهولت و راحتی کار کاربران سازمانها یی که قبلا از سیستمهای جزیره ای استفاده کرده اند امکانی را فراهم نموده است تا با بررسی های فنی انجام شده ، امکان انتقال اطلاعات از آن سیستمها به سیستم توانا صورت پذیرد .

 

  • ارائه مشاوره و راهکارهای مالی

 

ارائه کلیه خدمات حسابرسی و مالیاتی با بهره گیری از مشاوران مالی توانا درسطوح مختلف برای کلیه مشتریان شرکت توسعه سیتم توانا امکان پذیر می باشد .

این خدمات عبارتند از :

  • انجام کلیه عملیات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت ها

 

  • تهیه صورتهای مالی

 

  • تهیه ترازهای مالی

 

  • تامین و استقرار کادر حرفه ای حسابداری در سطوح مختلف بر اساس نیاز شرکت ها

 

  • اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع مغایرت حساب شرکت با سایر شرکت ها و اشخاص و ...