آموزش

رشد روز افزون اطلاعات سبب شده تا استفاده مناسب از آن مستلزم آگاهی از چگونگی استخراج اطلاعات مورد نیاز، با بیشترین صرفه جویی در زمان و هزینه گردد . لذا شرکت توسعه سیستم توانا با علم به این مهم  که آموزش نیاز استراتژیک کلیه سازمانها می باشد ، با تشکیل تیم آموزشی با رسالت ارتقاء علمی کارکنان حوزه نرم افزاری ، مالی و تمامی پرسنل اجرایی سازمان ها و شرکتها  و تربیت نیروی متخصص اقدام به ارائه راه حلهای آموزشی و استفاده از منابع کمک آموزشی جهت سهولت این امر نموده است.

آموزش كاربری سيستمها، فرايندی است كه طی آن كارشناسان شرکت توسعه سیستم  توانا، شيوه  كاربری قسمت های مختلف هر نرم افزار را به تیم مشتریان آموزش داده و كارشناسان ایشان را با نحوه ی انجام كار هر بخش يا هر قسمت از نرم افزار آشنا می سازند.