درباره شرکت توسعه سیستم توانا

شرکت توسعه سیستم توانا مجموعه ای از نیروهای متخصص است که با هدف گسترش خدمات انفورماتیک و افزایش رفاه اجتماعی با بهره گیری از فن آورهای نو، تشکیل شده و معتقد به استفاده از علم برای کمک به زندگی در جامعه است به گونه ای که تکنولوژی در خدمت بشر قرار گیرد و نه آنکه خود به عاملی بازدارنده تبدیل گردد. شناخت روال ها ، نیازهای صنعتی و اجتماعی و بومی سازی تکنولوژی های جدید ترسیم گر آینده ای روشن…

بیشتر
برخی از مشتریان


پتروشیمی نفت و گاز مبینا
پتروشیمی نفت و گاز مبینا
شرکت آسان پرداخت
شرکت آسان پرداخت
 شرکت ملی سرب و روی ایران
شرکت ملی سرب و روی ایران
Shadeh luxury  home
Shadeh luxury home
موسسه خیریه روزبه
موسسه خیریه روزبه
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه